Oczyszczanie żyta z chwastów

Tam, gdzie pojawiają się chwasty, są powody do niepokoju. Liczna obecność tych szkodliwych roślin może odbić się negatywnie na plonach i ogólnej jakości upraw. Ma to dalej idące konsekwencje. Im mniejsze plony, tym niższe dochody z tytułu działalności rolniczej. Wynika z tego jasno, że walka z chwastami jest sprawą o znaczeniu fundamentalnym. Stąd bardzo ważne jest, aby stosować odpowiednie preparaty. Regularny oprysk pozwoli rolnikom spać spokojnie, a roślinom uprawnym dobrze się rozwijać.

Dość powszechnie uprawiane w Polsce żyto należy do zbóż o dość wysokiej odporności. Roślina nie jest tak podatna na choroby czy grzyby, radzi sobie w glebie o stosunkowo niskiej jakości, w której inne gatunki zbóż nie mogłyby się dobrze rozwijać. Ze względu na swoje cechy wypada też lepiej w starciu z chwastami, jednak w początkowym okresie wegetacji i tak mogą one wyrządzić poważne szkody. Musimy bowiem pamiętać, że właśnie wtedy zboże potrzebuje najwięcej składników odżywczych, a chwasty skutecznie o nie konkurują.

Podstawową czynnością, która ma na celu ochronę żyta przed aktywnością chwastów, jest staranna kontrola materiału siewnego. Powinien on zostać oczyszczony z siewek szkodników, które można nieświadomie zasiać razem ze zbożem. Ta profilaktyczna czynność bywa czasami pomijana, co nie jest rozsądne. Błąd ten popełniają z reguły rolnicy o mniejszym doświadczeniu. Oprócz tego trzeba zastosować te same kroki, co w przypadku wszystkich innych zbóż, a więc oprysk za pomocą herbicydu. Nowoczesne środki ochrony roślin wpływają pozytywnie na jakość plonów już przy niskich dawkach.

You may also like...