Preparaty na chwasty wrażliwe

Podział chwastów ze względu na ich cechy immunologiczne bywa z punktu widzenia rolnictwa dość problematyczny. Z racji faktu, że różne gatunki szkodników różnie reagują na podawane im środki, trudno jest dobrać odpowiedni skład oprysku, który zapewniłby optymalną reakcję i skutkował zwalczeniem wszystkich nieproszonych gości. Tymczasem sprawa jest poważna, ponieważ zbyt duża aktywność chwastów może mieć fatalne skutki dla upraw, o czym wie doskonale każdy gospodarz.

Należy więc ustalić, z jakimi rodzajami chwastów mamy do czynienia. Wśród występujących w Polsce gatunków duże znaczenie mają chwasty wrażliwe. Ich plusem jest to, że są stosunkowo łatwe do zwalczenia, ponieważ reagują na szerokie spektrum oferowanych na rynku herbicydów.

Jednakże ich powszechność i duża skala występowania powodują, że walka z nimi i tak bywa mało efektywna. Z punktu widzenia praktyki rolniczej, najlepiej jest sięgać po opryski o możliwie szerokim działaniu. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie większej liczby chwastów. Z pewnością na chwasty wrażliwe skutecznie zadziałają preparaty mające w swoim składzie MCPA. Najczęściej są dostępne w formie koncentratów, na bazie których można przygotować roztwór do oprysku. Najlepsze efekty uzyskamy stosując opryskiwacz polowy.

Jeśli chodzi o konkretne gatunki szkodników, jakie możemy tą drogą zlikwidować, wymienić można chociażby komosę białą czy rdest powojowaty. Środki są skuteczne zarówno przy uprawie zbóż, jak też roślin bulwiastych czy niektórych owoców.

You may also like...